CO TO JEST N-LOCK?

 

N-Lock jest stabilizatorem azotu, którego działanie prowadzi do maksymalizacji potencjału plonowania i zwiększenia efektywności wykorzystanych nawozów azotowych. Zmniejsza straty azotu w glebie, utrzymując przyswajalny dla roślin azot w strefie systemu korzeniowego rośliny uprawnej, w miejscu i czasie, kiedy jest najbardziej potrzebny. 

Jego działanie zostało potwierdzone w przeprowadzonych w Polsce w latach 2012–2014 doświadczeniach polowych oraz opublikowane w opracowaniach zagranicznych*.

 

* Wolt, J.D. 2004. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 69:23-41