CO POZWALA ROLNIKOWI

SPAĆ SPOKOJNIE?

Kiedy pogoda wiosną się zepsuje, niestabilizowany azot jest narażony na wypłukiwanie i denitryfikację. Ochrona inwestycji w nawozy ma sens, ponieważ zwiększa potencjał plonotwórczy.

Teraz można spać spokojnie...

  • ...wiedząc, że azot jest bezpieczny, kiedy ma spaść 50 mm deszczu.

  • ...wiedząc, że azot znajduje się w strefie korzeni i może być wydajnie pobierany przez kukurydzę.

  • ...wiedząc, że N-Lock zwiększa zawartość białka w ziarnie i sztywność, zmniejsza ryzyko zgnilizny korzeni i zapewnia szybsze schnięcie roślin na polu.

  • ...wiedząc, że N-Lock jest przyjazny dla środowiska i zgodny z dobrą praktyką rolniczą poprzez zmniejszanie wypłukiwania i denitryfikacji azotu.