JAKA JEST TECHNOLOGIA STOSOWANIA

STABILIZATORA AZOTU N-LOCK W KUKURYDZY Z NAWOZAMI MINERALNYMI?

N-Lockz nawozami granulowanymi.

PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU DOKŁADNIE WSTRZĄSNĄĆ, WYMIESZAĆ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA AŻ DO UZYSKANIA JEDNORODNEGO PŁYNU.

Stablizator azotu N-Lock należy zastosować:

 • przed siewem kukurydzy.
 • opryskiwaczem polowym przy użyciu 100-300 l/ha wody jako cieczy roboczej.
 • kilka dni przed lub po wysiewie granulowanych azotowych nawozów mineralnych w postaci mocznika, siarczanu amonu, saletry amonowej i saletrzaku
  1. należy długo i dokładnie wymieszać produkt N-Lock z wodą w zbiorniku opryskiwacza
  2. kontynuować mieszanie w trakcie przejazdu na pole oraz w trakcie opryskiwania

 

Uwaga:

Wprowadzenie produktu do gleby powinno nastąpić do 10 dni po zastosowaniu, poprzez zabiegi uprawowe (uprawa przedsiewna) lub opady deszczu w wysokości co najmniej 12 mm.

 

N-Lock  z płynnym nawozem azotowym (Roztworem Saletrzano-Mocznikowym).

Zastosowanie mieszaniny zbiornikowej z produktem N-Lock nie zmienia potencjalnego korozyjnego działania płynnych nawozów azotowych.

PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU DOKŁADNIE WSTRZĄSNĄĆ, WYMIESZAĆ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA AŻ DO UZYSKANIA JEDNORODNEGO PŁYNU.

Stablizator azotu N-Lock należy zastosować:

 • przed siewem albo po siewie kukurydzy
 • opryskiwaczem polowym przy użyciu planowanej dawki nawozu płynnego jako cieczy roboczej.
  1. należy powoli i ostrożnie wlewać produkt N-Lock do opryskiwacza
  2. należy długo i dokładnie wymieszać produkt N-Lock z cieczą roboczą w zbiorniku opryskiwacza
  3. kontynuować mieszanie w trakcie przejazdu na pole oraz w trakcie opryskiwania

Inne możliwości mieszania:

N-Lock może być stosowany opryskiwaczami polowymi w mieszaninie zbiornikowej z herbicydami posiewnymi. Przed zastosowaniem mieszaniny zbiornikowej należy się skontaktować z Dow AgroSciences w celu sprawdzenia aktualnej listy dopuszczalnych produktów oraz warunków stosowania.

Uwaga:

Wprowadzenie produktu do gleby powinno nastąpić do 10 dni po zastosowaniu, poprzez zabiegi uprawowe (uprawa przedsiewna) lub opady deszczu w wysokości co najmniej 12 mm.