JAKA JEST TECHNOLOGIA STOSOWANIA STABILIZATORA AZOTU N-LOCK W KUKURYDZY Z NAWOZAMI ORGANICZNYMI?

 

N-Lockz nawozami organicznymi: obornikiem, gnojowicą, masą (pulpą) pofermentacyjną z biogazowni.

PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU DOKŁADNIE WSTRZĄSNĄĆ, WYMIESZAĆ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA AŻ DO UZYSKANIA JEDNORODNEGO PŁYNU.

Stablizator azotu N-Lock należy zastosować:

  • przed siewem kukurydzy.
  • opryskiwaczem polowym przy użyciu 100-300 l/ha wody jako cieczy roboczej do 2 dni przed albo do 2 dni po aplikacji nawozów organicznych
    1. należy długo i dokładnie wymieszać produkt N-Lock z wodą w zbiorniku opryskiwacza
    2. mieszanie kontynuować w trakcie przejazdu na pole oraz w trakcie opryskiwania

 

Uwaga:

Wymieszanie z glebą (zabiegi uprawowe) powinno nastąpić w terminie zalecanym dla nawozów organicznych, ale nie później niż do 10 dni po zabiegu.