JAKIE FORMY AZOTU

MOŻNA STABILIZOWAĆ?

Stabilizator azotu N-Lock® firmy Dow AgroSciences pomaga rolnikom zoptymalizować potencjał plonowania, utrzymując azot w strefie systemu korzeniowego, zapewniając jego dostępność w krytycznych fazach rozwojowych roślin uprawnych.

Oferujemy sprawdzony stabilizator azotu stosowany wiosną z następującymi nawozami:

 
  • Roztwór saletrzano-mocznikowy
 
  • Gnojowica
 
  • Mocznik
 
  • Obornik
 
  • Siarczan amonu
 
  • Pulpa pofermentacyjna z biogazowni
 
  • Saletra amonowa
 
  • Pomiot kurzy

 

Zalecana dawka stabilizatora azotu N-Lock wynosi 2,5 l/ha i jest niezależna od typu nawozu i wysokości całkowitej dawki nawożenia azotem.

N-Lock powinien być zastosowany jeden raz w okresie wegetacji rośliny uprawnej.

 

Firma Dow AgroSciences zawsze zaleca przestrzeganie wszystkich krajowych i lokalnych najlepszych praktyk i regulacji prawnych dotyczących stosowania nawozów azotowych.