W JAKI SPOSÓB PREPARAT N-LOCK® OPTYMALIZUJE POTENCJAŁ PLONOTWÓRCZY?

Preparat N-Lock optymalizuje potencjał plonotwórczy, zapewniając dostępność azotu w strefie systemu korzeniowego w kluczowych fazach rozwojowych kukurydzy. Kukurydza mająca dostęp do odpowiedniej ilości azotu jest bardziej zielona, wyższa i odporniejsza na patogeny, co zapewnia uzyskanie optymalnych plonów.

Ponad 30 lat niezależnych badań w USA potwierdza, iż stosowanie nitrapiryny zawartej w preparacie N-Lock, powoduje średnio wzrost plonów o 7%*. Pozytywne rezultaty potwierdzają także badania przeprowadzone w Polsce w ostatnich latach przez IUNG Puławy, UP Lublin, UP Poznań, UWM Olsztyn. (Wyk. 2-4). Niezależnie od technologii nawożenia, stosowanie preparatu N-Lock skutkowało wzrostem plonu przy tym samym poziomie nawożenia azotem.

N-Lock i gnojowica

Gnojowica jest jedną z najczęściej stosowanych form azotu-samodzielnie lub z nawozami sztucznymi.

Ponieważ obawy dotyczące wpływu tego źródła azotu na środowisko rosną, rolnicy szukają możliwości lepszego gospodarowania azotem.

N-LOCK i rozwtór saletrzano-mocznikowy

Roztwór saletrzano-mocznikowy to coraz popularniejsza forma nawozu azotowego wykorzystywanego w Polsce.

 

N-LOCK i mocznik

Mocznik jest popularnym nawozem granulowanym, stosowanym przed siewem kukurydzy. Forma amidowa występująca w moczniku bardzo szybko przekształca się w formę amonową. Stabilizator azotu N-Lock utrzymuje formę amonową w strefie systemu korzeniowego kukurydzy, zwiększając jej dostępność w okresie najwyższego zapotrzebowania na azot. Stosowanie mocznika i stabilizatora azotu N-LOCK umożliwia jak najdłuższe zachowanie azotu nawet w przypadku jednorazowego nawożenia pełną dawką.

 

 

* Wolt, J.D. 2004. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 69:23-41