Z JAKICH FORM AZOTU

MOŻE KORZYSTAĆ KUKURYDZA?

Kukurydza wykorzystuje dwie formy azotu: amonowy NH4+ i azotanowy NO3-.

Azot amonowy jest pobierany przez korzenie i tam jest przekształcany w aminokwasy. Inaczej dzieje się w przypadku azotanów, które są transportowane do liści i w nich przekształcane w aminokwasy.

Azot amonowy zwiększa pochłanianie przez roślinę energii słonecznej i wytwarzanie cukrów. Azot azotanowy zwiększa zużycie energii, którą roślina mogłaby przeznaczyć na wytworzenie ziarna. Występowanie w glebie azotu w formie azotanowej prowadzi do strat azotu w wyniku wypłukiwania i denitryfikacji. W związku z powyższym preferowaną przez kukurydzę formą azotu jest forma amonowa.