CO TO JEST STABILIZACJA AZOTU I NA CZYM POLEGA?

Zarządzanie dostępnością azotu przez cały okres wegetacyjny jest niezbędne, aby całkowicie wykorzystać potencjał wysokoplonujących odmian kukurydzy.

Dostępne metody i terminy nawożenia azotem nie pokrywają zapotrzebowania rośliny uprawnej. Stabilizator azotu N-Lock zwiększa efektywność działania najpopularniejszych typów nawozów azotowych, utrzymując azot dłużej w glebie, do momentu kiedy rośliny najbardziej go potrzebują.