DLACZEGO STABILIZATOR AZOTU

JEST ZGODNY Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ?

Stabilizator azotu firmy Dow AgroSciences optymalizuje plony i stan zdrowotny kukurydzy, a także wspiera przyjazne środowisku praktyki rolnicze.

  • Zmniejsza wypłukiwanie azotu do wód gruntowych i powierzchniowych dzięki kontroli jego stabilizacji

  • Zmniejsza ulatnianie się azotu do atmosfery w postaci gazu cieplarnianego dzięki ograniczeniu denitryfikacji

  • Można go mieszać w zbiorniku z nawozem i herbicydami, aby dodatkowo zmniejszyć zużycie paliwa